Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRATICELL frat1isäl4, äv. fra1t-, m.||ig.; best. -en l. -n; pl. -er.
Ordformer
(frati- 1872 osv. fratri- 1635)
Etymologi
[av it. fraticelli (mlat. fratricelli), pl. till fraticello, diminutivbildning till frate, klosterbroder, av lat. frater (se BRODER). jfr FRATERNISERA]
person tillhörande en mot kyrkan fientlig från fransiskanerna vid 1300-talets midt utgången religiös riktning. The Fratricellers Sächt. Schroderus Os. 2: 742 (1635). Fraticellernas förbjudna och förföljda brödraskap. Heidenstam Birg. 165 (1901).

 

Spalt F 1416 band 8, 1925

Webbansvarig