Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRASEOLOGI fras1eol1ogi4 l. 1l-, l. -åg-, äv. fra1s-, i Sveal. äv. -ji4 (fraseålåji´Dalin), r. (f. Dalin (1851), WoJ (1891)); best. -en l. -n; pl. (i bet. 1, 3, konkret) -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet phr-)
Etymologi
[jfr t. phraseologie, eng. phraseology, fr. phraséologie; av gr. φρασεολογία (tidigast anträffat 1558 hos den t. humanisten M. Neander), av gen. av gr. φράσις (se FRAS, sbst.1) o. λογία, samling, kollekt (jfr KATALOG); eg.: samling fraser]
1) språkv. (framställning av) ett språks (en stilarts l. en författares) stående uttryck o. fasta förbindelser o. vändningar, frasförråd; äv. konkret, om bok innehållande en dylik framställning. Et Lexicon är icke fullständigt utan Phraseologie. ASahlstedt i DA 1768, nr 54, s. 1. Läsa i glosböcker och phraseologier. Hof PhilosGr. 25 (1782). Kännedom af Metriken och den poetiska phraseologien. Tegnér (WB) 3: 476 (1821). En .. viktig del af språkundervisningen, fraseologien. Verd. 1892, s. 191.
2) (föga br.) i allmännare anv.: förråd av (tomma) fraser. Alt hvad som finnes i månglerskornas Phraseologie. Kellgren (SVS) 6: 81 (1778). (En falsk idealism hade) länge utbjudit sin fraseologi. VL 1899, nr 294 A, s. 3.
3) uttryckssätt (med hänsyn till användning l. bildande av fraser); ngn gg: (uttryckssätt som består i) tomma (granna) fraser; förr äv. konkret: uttryck, fras (se FRAS, sbst.1 1). JSalberg (1696) i 2Saml. 3: 57. Tycket för .. bombast och tom phraseologie. Rademine Knigge 3: 88 (1804). Predikantens .. incorrecta Phraseologier. Hammarsköld SvVitt. 1: 193 (1818). En kria-artad fraseologi. Wieselgren Samt. 108 (1874, 1880). — särsk. [jfr FRAS, sbst.1 4] mus. uttryckssätt med hänsyn till bildande av musikaliska fraser. I flere af .. (Rossinis) buffaoperor finner man samma fraseologi, samma effekter. Wegelius MusH 387 (1893).
Avledn.: FRASEOLOGISK, adj.; adv. -T.
1) till 1 o. 3: som har avseende på l. tillhör fraseologien; i sht språkv. I fraseologiskt hänseende är engelskan icke lätt. Fraseologiska studier. Hammarsköld SvVitt. 2: 10 (1819). PedT 1897, s. 323.
2) (föga br.) till 3: som utmärkes av en rikedom av granna fraser, frasrik. Polyfem III. 32: 4 (1811). 2NF 17: 914 (1912).

 

Spalt F 1414 band 8, 1925

Webbansvarig