Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRANKOLIN fran1kωli4n l. -ko-, äv. -kå-, m. l. r.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. frankolin, eng. o. fr. francolin; av it. francolino]
zool. benämning på hönsfåglar av släktet Francolinus Steph., i sht den i Sydeuropa förr förekommande arten Francolinus vulgaris Steph. Dukmont försäkrar, at Francolinerne vida öfverträffa Rapphöns. SÖdmann hos BBergius PVetA 1780, 2: 99 (1787).

 

Spalt F 1399 band 8, 1925

Webbansvarig