Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRAM ssgr (forts.):
(5) FRAM-ÄLSKA. [jfr d. fremelske] (föga br.) gm kärlek åstadkomma (ngt) l. väcka (ngt) till (förnyat) liv; hjälpa (ngt) fram till växt o. utveckling. Wieselgren Bild. 403 (1875, 1889). Framälska sin stolta forntid. MeddSlöjdf. 1900, 1: 37. Oegennyttigt och storsinnadt hafva svenskarna på sin tid hjälpt till att framälska en speciell finsk kultur. NDA 1914, nr 198, s. 1.
(1) -ÄNDA l. -ÄNDE. främre del (av ngt); motsatt: bakända. Fram-ändan af stocken. Broocman Hush. 3: 63 (1736).
(4) -ÄNDA, v. (†) anträffat bl. i uttr. detta framändna år, detta framlidna år. GR 29: 83 (1559).
(5) -ÄSKA. (†) fordra att (ngn) skall inställa sig l. framträda l. att (ngt) skall framvisas l. företes; inkalla, framkalla, uppropa; framfordra; i sht i fråga om förhandlingar inför domstol l. dyl. Skriftelig bevis och witne, huilket herr Madz thå för rätte af Arfwett frameskede. BtFinlH 4: 453 (1570). Frameskedis för Rätten tillförende Stadz Skrifuere Mårten Andersson, huilken nu hafuer giort Lönskelegie med sin Pige. EkenäsDomb. 1: 108 (1646). DA 1771, nr 233, s. 2.
(3) -ÖVER040, äv. 4~10 l. 3~20 (frammö´vr Dalin), adv. l. prep. (förr ofta skrivet som två ord) över (ngt) i riktning framåt.
I. adv. Sahlstedt (1773). Kroppen lutas så mycket den tål framöfver. Hülphers Ångermanl. 187 (1900; i fråga om skidåkning).
II. prep. Dalin (1851). Böj dig närmare framöver mig! Lagerlöf Körk. 121 (1912).

 

Spalt F 1395 band 8, 1925

Webbansvarig