Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRAKTIONERA frak1ʃωne4ra, sällan frak1tʃω-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr fr. fractionner; avledn. av FRAKTION]
(i fackspr.)
1) sönderdela, upplösa i (sina) delar l. beståndsdelar; särsk. [jfr FRAKTION 3] kem. o. tekn. i fråga om destillering av vissa vätskor: (gm s. k. fraktionerad destillation, se 2 b) utskilja de olika fraktionerna av (en vätska), uppdela i fraktioner. ArkKem. II. 36: 4 (1907). Fällningen .. fraktionerades genom kristallisation af acetylacetonaten ur alkohol. KemT 1908, s. 56. 2NF (1908).
2) värkställa (en procedur, i sht en dylik av kemisk art) l. låta (en procedur) försiggå i flera avdelningar l. repriser; äv. abs. Man kan (vid limkokning) .. behandla alltsammans i ett kok, men fördelaktigare är att fraktionera. UB 5: 454 (1874). Denna af profrecitationer mer eller mindre ofta interfolierade eller afbrutna inlärningsprocess har man kallat fraktionerande läremetod. Herrlin Minnet 340 (1909). — särsk.
a) kem. i uttr. fraktionerad fällning o. fraktionerad kristallisation, fällning resp. kristallisation som (för att skilja olika ämnen från varandra) företages i flera avdelningar. Den gula kroppen upplöses åter och underkastas en fraktionerad fällning. Berzelius ÅrsbVetA 1843, s. 109. Genom fraktionerad kristallisation kunna klorider eller bromider af radium skiljas från motsvarande bariumsalter. 2NF 22: 876 (1915).
b) kem. o. tekn. i uttr. fraktionerad destillation (l. destillering), destillation som företages i flera avdelningar vid olika temperaturer (o. som har till uppgift att skilja de olika fraktionerna av den destillerade vätskan från varandra). Blomstrand OrgKemi 17 (1877). Fraktionerad destillation af flytande luft. 2NF 36: 925 (1924).
Ssgr: (1, 2) FRAKTIONERINGS-ANORDNING~020. (i fackspr.) 2NF 26: 1252 (1917).
(1) -KOLV. kem. o. tekn. jfr FRAKTIONS-KOLV. JernkA 1892, s. 304.

 

Spalt F 1284 band 8, 1925

Webbansvarig