Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRAKTION frakʃω4n, sällan -tʃω4n (fracktschón Dalin), r. (f. Dalin (1851), Lundell (1893)); best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet fraction)
Etymologi
[jfr t. fraktion, eng. o. fr. fraction, av lat. fractio (gen. -ōnis), brytning, avledn. av p. pf.-stammen i frangere, bryta (se BRÄCKA, v.); jfr FRAGIL, FRAGMENT, FRAKTUR. — Jfr FRAKTIONERA]
1) (†) brutet tal, bråk(tal); bråkdel; jfr FRAKT, sbst.2 Multiplicera sedan genom 60 så bliffr tu quitter tin (dvs. dina) fractioner. Luth Astr. 5 a (1584). Geijer I. 1: XVI (1802). WoJ (1891).
2) mindre grupp av meningsfränder inom en debatterande församling l. ett politiskt parti o. d., meningsgrupp, meningsflock; del av (i sht politiskt) parti, underparti; i sht förr äv. allmännare: grupp (av liktänkande l. av personer med gemensamma intressen o. d.), parti. Skilda fraktioner av samma parti. Recensenterna utgöra .. (i England o. Frankrike) en egen, från de egentliga författarne afskild Kast, en fraction af publicister. Tegnér (WB) 7: 327 (1832). När ett stort parti faller sönder, tillkomma vanligtvis fördelarna vid dess ödeläggelse dess ytterligaste fraktion. PT 1898, nr 303, s. 2. Duman (av år 1906) .. sönderföll i 26 politiska fraktioner. 2NF 23: 1498 (1916). — jfr MENINGS-FRAKTION.
3) kem. o. tekn. i fråga om destillering av vissa vätskor: sönderfallande i l. särskiljande av olika delar allt efter olika flyktighetsgrad; vanl. konkret, om var o. en av de vid olika temperatur övergående delarna av vätskan. TT 1879, s. 41. Genom en komplicerad destillationsapparat lyckades Mendelejew uppdela (bärg-)oljan i fraktioner med en kokpunktsdifferens af 2o. Därs. 1889, s. 51. Därs. 1900, Allm. s. 211. — jfr BEGYNNELSE-, MELLAN-, ÄND-FRAKTION m. fl.
Ssgr: (2) FRAKTIONS-CHEF. Hedin TalUngdemokr. 82 (1914).
(3) -KOLV. kem. o. tekn. kolv som vid destillering användes för utskiljande av de olika fraktionerna av en vätska; jfr FRAKTIONERINGS-KOLV. Ahlberg FarmT 121 (1899).
-VIS, adv. särsk. kem. o. tekn. till 3. Destillatet uphämtas .. fractionsvis. TLäk. 1834, s. 74.

 

Spalt F 1284 band 8, 1925

Webbansvarig