Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRAKTGODS frak3t~gωd2s l. ~gωt2s, n.; best. -et.
Etymologi
gods som fraktas l. är avsett att fraktas till lands l. sjöss; numera särsk., i fråga om befordring på järnväg: gods (vanl. av tyngre l. mera skrymmande beskaffenhet) som befordras med godståg enl. särskilda (lägre) tariffer (motsatt: ilgods o. resgods). Ett kolly fraktgods. Gå, sända (ngt) som fraktgods. BtSödKultH 12: 53 (1595). SFS 1862, nr 21, s. 12 (i fråga om järnvägstransport). Ångfartyget Österbotten .. afgår fredagen den 11 September .. till S:t Petersburg, medtagande passagerare och fraktgods. HforsT 1863, nr 205, s. 4. 2NF 13: 453 (1910).
Ssgr (i sht järnv.): FRAKTGODS-AVGIFT~20 l. ~02. FFS 1897, nr 4, s. 44.
-AVSÄNDARE~0200. —
-BEFORDRAN. SFS 1897, nr 86, s. 2.
-EMOTTAGARE~10200 l. -MOTTAGARE~0200. —
-KOLLY.
-LAPP. lapp (med uppgift om försändningssättet m. m.) vilken fästes å styckegods som sändes ss. fraktgods. PT 1903, nr 294 A, s. 3.
-LISTA. förteckning å fraktgods som medföljer ett tåg. Flyckt o. Wiberg JärnvHb. 81 (1915).
-MOTTAGARE, se -EMOTTAGARE.

 

Spalt F 1283 band 8, 1925

Webbansvarig