Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOTOGRAF fot1ogra4f l. fωt1osv. (se FOTO-), m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. photograph, fr. photographe, ävensom eng. photographer; se för övr. FOTOGRAFI]
person som sysslar med fotografering; särsk.: person som yrkesmässigt utövar fotografisk porträttkonst; jfr FOTOGRAFIST. Gå till, sitta för en fotograf. Låta ta sig av en fotograf. Hon är (en) skicklig fotograf. Svenska fotografernas förbund (bildat 1895). Tholander Ordl. (c. 1860). På Canada-sidan (av Niagarafallet) åker man längs afgrunden mellan långa rader af fotografer, som stå på vakt bakom sina cameror. Nyblom Twain 2: 9 (1874). — jfr AMATÖR-, FACK-, FLYG-, FÄRG-, LANDSKAPS-, PORTRÄTT-, YRKES-FOTOGRAF m. fl.
Ssgr: FOTOGRAF-BITRÄDE~020. —
-ELEV.
-LACK. fotogr. lack som användes av fotografer för fernissning av negativen o. kopiorna. AHB 113: 59 (1883).
-YRKE(T).

 

Spalt F 1270 band 8, 1925

Webbansvarig