Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOTBOLL 3t~bol2, r. l. m.; best. -en; pl. (i fråga om själva bollen) -ar. Anm. I rent engelsk form, användt om engelska förh., anträffas ordet redan 1681 (se Ergo 1925, s. 54).
Etymologi
[av FOT o. BOLL; efter eng. foot-ball]
idrott. stor lätt boll som består av en hårdt uppblåst kautschukblåsa omgiven av ett starkt läderfodral o. som drives framåt (huvudsakligen) gm sparkning med foten; äv. om det (till Sv. i slutet av 1870-talet införda) efter bestämda regler försiggående spel mellan tvenne partier som spelas med en dylik boll; i fråga om sv. förh. numera bl. om dylikt spel i enlighet med fotbollsfederationens regler. Sparka fot-båll. Serenius Gg 3 a (1734; om eng. förh.). Spelregler för Svensk fotboll. Balck Idr. 1: 137 (1886). Under 70-talets sista år spelades fotboll någon enstaka gång i Sverige. Johansson Fotb. 13 (1905, 1921). — jfr ASSOCIATIONS-, RUGBY-FOTBOLL. — bildl. (Stormen) rycker lös en halmkärfve ur ett äppelträd och sparkar fotboll med den en stund. Forsslund Djur 228 (1900).
Ssgr: FOTBOLLS-, i sht i fackspr. äv. FOTBOLL-DOMARE.
-ELVA, r. l. f. jfr ELVA 2 a. Zettersten Tait 31 (1906).
-FEDERATION(EN). benämning på en år 1904 bildad internationell sammanslutning av fotbollsförbund. Internationella Fotbollfederationen. Johansson Fotb. 24 (1913, 1922).
-FÖRBUND. Svenska fotbollförbundet (bildat 1904).
-KLUBB.
-KÄNGA, vanl. i pl. —
-LAG, n. Johansson Fotb. 39 (1905, 1921).
-MATCH. jfr -TÄVLING. Zettersten Tait 27 (1906).
-PLAN, r. l. m. Zettersten Tait 47 (1906).
-REGLER, pl. Balck Idr. 1: 130 (1886). Svenska fotbollsregler. (1900; boktitel).
-SKO, vanl. i pl. FotbRegl. 1903, omslag s. 4.
-SPELARE.

 

Spalt F 1267 band 8, 1925

Webbansvarig