Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOSFORIST fos1foris4t l. -år- l. -ωr-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet phosphor-)
Etymologi
[bildat till namnet på den 18101813 i Uppsala utkommande tidskriften Phosphoros]
litt.-hist. anhängare av nyromantiken i Sverge i början på 1800-talet; särsk. i fråga om (den krets som slöt sig till) författarna av tidskriften Phosphoros. Till fosforisternas företag synes man ej attendera, och kanhända ingen köper våra arbeten. Atterbom (1810) i BrefNSkolH 91. Fosforisterna med Atterbom i spetsen voro för mig onjutbara. De Geer Minn. 1: 42 (1892). — (numera knappast br.) i överförd anv., om författare som utmärker sig gm dunkelt o. svulstigt uttryckssätt. Dalin 2: 770 (1855).

 

Spalt F 1221 band 8, 1925

Webbansvarig