Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOSFORISM fos1foris4m l. -år- l. -ωr-, r.; best. -en; pl. (i bet. 2, föga br.) -er (Almqvist Col. 28 (1835)).
Ordformer
(förr äv. skrivet phosphor-. -isme 2Saml. 4: 158 (1817))
Etymologi
[bildat till namnet på tidskriften Phosphoros; se FOSFORIST]
1) litt.-hist. om nyromantiken i Sverge i början av 1800-talet; särsk. i fråga om (den krets som slöt sig till) författarna av tidskriften Phosphoros. Fosforismen gör i Lund oerhörda framsteg. VFPalmblad (1811) i BrefNSkolH 270. 2NF 20: 274 (1913). — i överförd anv., om liknande riktning i annat land. Vi hade .. önskat, att .. (författarinnan) låtit den franska Phosphorismens sångmö vederfaras samma rättvisa, som hon visat den svenska. SvLittFT 1837, sp. 73.
2) (föga br.) om uttrycks- l. talesätt som var utmärkande för fosforisterna. Almqvist Col. 28 (1835). Vetterlund StudDikt. 18 (1901).

 

Spalt F 1220 band 8, 1925

Webbansvarig