Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FORMALITET for1malite4t, äv. 01—, r. (m. Sahlstedt; f. Möller (1790), Lundell); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. formalität, eng. formality, fr. formalité; till lat. formalis (se FORMAL)]
föreskriven detalj som måste iakttagas för att en handling o. d. skall äga giltighet; av sed o. bruk, konvenansen o. d. föreskriven detalj i fråga om ngns handlande l. uppträdande (i ett givet fall); i sht i pl.; i sg. ofta (i sht vard.): sak (av ringa l. ingen betydelse) som (dock) för formens skull bör iakttagas, (tom) formsak. Iakttaga alla formaliteter. Det är en ren formalitet. Brask Pufendorf Hist. 448 (1680). En hop onödiga Formaliteter under Rättegången. Dalin Arg. 1: 177 (1733, 1754). Den varning, konungen lät utgå mot all skeppsfart på England, ansågs för en blott formalitet. Adlerbeth Ant. 2: 250 (c. 1815). Hvad lysning särskildt beträffar, är denna formalitet i vår lag påbjuden .. till skydd för tredje persons möjliga anspråk. 1NJA 1874, s. 466. De etikettstvister .., som föranleddes af Gustaf III:s öfverdrifna intresse för dylika formaliteter. Odhner i 3SAH 6: 137 (1891). — jfr RÄTTEGÅNGS-FORMALITET.

 

Spalt F 1143 band 8, 1925

Webbansvarig