Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FONDBÖRS foŋ3d~bœr2s, stundom fon3d~, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av FOND, sbst.1 II 3, o. BÖRS, sbst.2 12; jfr t. fondsbörse, fr. bourse de fonds publics]
börs (börssammanträde, börsavdelning) för handel med värdepapper (fondpapper); lokal l. byggnad för dylik börs; fondmarknad. Stockholms fondbörs. NerAlleh. 1871, nr 17, s. 3. Fondbörs hålles i dag .. då .. obligationer och .. aktier .. utbjudas. SD 1895, nr 282, s. 3. SFS 1919, s. 461.
Ssgr: FONDBÖRS-AUKTION. (förr) börsauktion för försäljning av fondpapper. Belfrage SthmFondb. 95 (i handl. fr. 1871). SDS 1894, nr 418, s. 3.
-CHEF. jfr BÖRS-CHEF.
-KOMMITTERAD, m. om var särskild av de personer som före 1920 års börsordning av handels- o. sjöfartsnämnden utsågos att öva tillsyn över fondbörsen; vanl. i pl. Belfrage SthmFondb. 15 (cit. fr. 1871).
-LEDARE. jfr BÖRS-LEDARE. Belfrage SthmFondb. 120 (i handl. fr. 1912).
-MEDLEM~20 l. ~02. 2NF 17: 912 (1912).
-NOTERING. Snellman o. Osterman (1903).
-STYRELSE. SFS 1919, s. 461.

 

Spalt F 1100 band 8, 1925

Webbansvarig