Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOKAL fωka4l l. fo- l. få-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. fokal, eng. o. fr. focal; bildat till FOKUS (se d. o.)]
som har avs. på l. hör till en brännpunkt; nästan bl. i ssgr. — särsk.
1) fys. till FOKUS 1. Dalin (1871). 2NF (1907).
2) mat. till FOKUS 3.
Ssgr (i allm. till 1; jfr ssgrna med FOKUS): FOKAL-AVSTÅND~02 l. ~20. (mindre br.) fys. = -DISTANS. Möller (1790; under focus). Auerbach (1908).
-DIFFERENS. (mindre br.) fys. fokusdifferens. Nyblæus Fotogr. 21 (1874).
-DISTANS. fys. om avståndet från brännpunkten till linsens resp. brännspegelns midtpunkt, brännvidd; jfr -AVSTÅND, -VIDD 1. JernkA 1839, s. 183. 2UB 10: 382 (1907).
-KRAFT. (mindre br.) fys. hos lins: förmåga av ljusbrytning. Moll Fys. 4: 74 (1901).
-PLAN, n. fys. plan vinkelrätt mot huvudaxeln till lins l. brännspegel o. skärande denna axel i brännpunkten; jfr -YTA. HeimdFolkskr. 49: 8 (1897). Moll Fys. 4: 72 (1901).
-PUNKT. (föga br.) fys. brännpunkt. Björkman (1889). Auerbach (1908).
-VIDD. (föga br.)
2) mat. till 2, i fråga om koniska sektioner: brännpunktens avstånd från kurvans vertex. Lindelöf AnGeom. 106 (1864).
-YTA. (föga br.) fys. = -PLAN. 2UB 10: 378 (1907).

 

Spalt F 1050 band 8, 1925

Webbansvarig