Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FODRA 3dra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.).
Ordformer
(fod(h)r- 1536 osv. foddr- 1670. for- 15721700 (: öfwerforande). fordr- 15771866. får- 1563. födr- 1574 (: vnderfödra))
Etymologi
[fsv. fodhra; jfr d. fo(d)re, isl. fóðra, mnt. vo(de)ren, t. füttern; till FODER, sbst.2 Formen fordr- beror på anslutning till FORDRA, v.1]
1) (i sht i fackspr.) till FODER, sbst.2 3: bekläda (se d. o. 3 b), beslå (se d. o. I 1 b), överdraga. Then Gråstens Mur, som the haffwe begyntt att fore graffwen medh. HB 1: 193 (1572). Ett särdeeles skåp, i Kyrkiomuren inhuggit och wäl med bräder innan fordrat. KOF II. 2: 433 (c. 1655). 1 st. Kista fodrad med boj. BoupptVäxiö 1758. Bassängen (i Sturebadet) har invändigt blifvit fodrad med hvita prydliga porslinsplattor. SD(L) 1902, nr 527, s. 3. — jfr BRÄD-, IN-, OM-, PLÅT-, UNDER-, UT-, ÖVER-FODRA m. fl., ävensom O-FODRAD m. fl.
2) till FODER, sbst.2 4: förse (ngt) med foder. En gull (dvs. gul) flogelz kiortiil fodrett mett huitt hermelin. GR 11: 193 (1536). Fodrade handsker. OxBr. 11: 809 (1645). En svart läderråck fodrad med hvitt lärft. Wrangel TessPal. 34 (i handl. fr. 1735). SvD(L) 1925, nr 85, s. 14. — jfr UNDER-FODRA, ävensom HEL-, O-, PÄLS-, SIDEN-, SKINN-FODRAD m. fl.

 

Spalt F 1028 band 8, 1925

Webbansvarig