Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLÖTA flø3ta2, v.3 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(flöt- 1548 osv. flött- 1543 (: flötteskatt)1905 (: stockflöttning))
Etymologi
[sv. dial. (Dalarna, Värml., Finl.) flöta, flotta, motsv. nor. fløte (nor. dial. fløyta), isl. fleyta, t. flözen, flössen; bildat på det starka avljudsstadiet av roten i FLYTA; jfr FLÖT, sbst.3, FLÖTA, sbst.2, FLÖTE, sbst.2, ävensom FLOTTA, v.2]
1) (i Finl. o., starkt bygdemålsfärgat, i vissa trakter av Sv.) flotta (timmer). GR 19: 140 (1548). FFS 1867, nr 17, s. 10. Ahrenberg Stockj. 168 (1892). jfr AV-, NED-FLÖTA, ävensom STOCK-, UT-FLÖTNING.
2) (†; jfr ssgrna) (på flotte) transportera över vatten; jfr FLOTTA, v.2 2. Weedh och kohl, som .. medh flötande till Bergzlagen framföres. RARP V. 2: 373 (1655).
Särsk. förb. (till 1; i Finl. o., starkt bygdemålsfärgat, i vissa trakter av Sv.): FLÖTA NEDÅT 10 40. flotta nedåt (ett vattendrag). HforsT 1863, nr 205, s. 2.
FLÖTA UTFÖR10 40. flotta utför (ett vattendrag). Ramsay VägvFinl. 150 (1895).
Ssgr (i allm. till 1; i Finl. o., starkt bygdemålsfärgat, i vissa trakter av Sv.): A: FLÖT-BAR. flottbar (i bet. 1, 2). Virkets släpning .. till flötbart vatten. FFS 1867, nr 17, s. 8.
-FÖRMAN~20, äv. ~02. flottningsförman. PT 1903, nr 222, s. 3.
-LED, r. l. f. (flöt- 1875 osv. flötnings- 18681895) flottled. FFS 1868, nr 14, s. 3. KarlstT 1895, nr 1714, s. 4. Tvistefrågan om flötleden i floden. Ahrenberg Landsm. 14 (1897).
B (†): FLÖTA-SKATT, se C.
C (till 2): FLÖTE-SKATT. (flöta- 1530. flöte- 1530 osv. flöthi- 1533) (i fråga om finska förh. under 1500-talet) kam. benämning på en viss skattetitel (eg. för supponerad skyldighet att åt kronan utföra transporter över vatten). HFinlKamF 1: 8 (1530). HA 12: 63 (1580). Schybergson FinlH 1: 215 (1887). 2NF 23: 1286 (1916).
-SKATTS-MÄN, pl. (i fråga om finska förh. under 1500-talet) kam. rusttjänstadel vars hemman återgått under skatt. NF 20: 786 (1897).
-SKATTS-PÄNNINGAR, pl. (†) flöteskatt. HFinlKamF 2: 103 (c. 1575; om ränta från frälsegods).
D (†): FLÖTI-SKATT, se C.
E: FLÖTNINGS-BOLAG~20 l. ~02. Ramsay VägvFinl. 153 (1895).
-CHEF. flottningschef. Ramsay VägvFinl. 153 (1895).
-LED, se A.
-RÄNNA, r. l. f. Hahnsson (1888).
-STADGA, r. l. f. jur. Hahnsson (1888; med hänv. till flottningsstadga).
-VÄG. flottled. Ahrenberg Landsm. 9 (1897).
Avledn.: FLÖTARE, m. (numera bl. i Finl.) till 1: timmerflottare. LdVBl. 1888, nr 88, s. 3. Hahnsson (1888).

 

Spalt F 1001 band 8, 1925

Webbansvarig