Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLÄNSA flän3sa2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE.
Etymologi
[sannol. av nor. flensa, flänga upp, skära i stora skivor, motsv. d. dial. flense, nt. flensen, holl. flenzen, eng. flench, flense]
(i fackspr.) skära späcket ur (val l. säl). Röding SD (1798). ”Flänsningen” (av en säl) börjar dermed, att man först med späckknifven skär en djup skåra från halsen längs hela buken, hvarefter hud och späck tillhopa aftagas. UB 3: 586 (1873).
Ssgr (i fackspr.): FLÄNS-GATT. öppning (lucka) å valfångarfartyg, gm vilken späckstyckena vid flänsningen nedkastas i lastrummet. Röding SD (1798).
-KNIV. långskaftad kniv som användes vid flänsning. Skottsberg Båtf. 366 (1909).

 

Spalt F 981 band 8, 1925

Webbansvarig