Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLÄKTA fläk3ta2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[till FLÄKTA, v.1]
redskap varmed luften sättes i rörelse; stundom: solfjäder; jfr FLÄKT, sbst.1 III 1. Serenius S 4 b (1734). Ibland qvickar jag kolen up med en fläkta. VetAH 1748, s. 72. Öfver kniptängerna (på noppmaskinen) kringsvänger en fläckta, som bortblåser det som tängerna borttagit från tyget. Pasch ÅrsbVetA 1830, s. 28. Heidenstam Alienus 1: 42 (1892). Flicknoblessen, makligt viftande / med fläktorna kring sina unga drag. Fröding NDikt. 4 (1894). — jfr ELD-, FLUG-FLÄKTA.

 

Spalt F 973 band 8, 1925

Webbansvarig