Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLÄJE fläj3e2, n.; best. -et.
Ordformer
(flädje Lilja SkFl. 14 (1838: Flädjeört))
Etymologi
[sv. dial. fläje; av oklart urspr., väl sammanhängande med FLÄ l. FLÄGG]
(bygdemålsfärgat i södra Sv.) om växter med långa, plattbreda blad.
1) Iris pseudacorus Lin., svärdslilja; jfr FLÄGG 1. Linné Sk. 359 (1751). Wahlenberg FlSv. 21 (1824). Hofberg Skogsbyggarl. 66 (1881).
2) i ssgn FLÄJE-GRÄS.
Ssgr: (jfr 2) FLÄJE-GRÄS. gräset Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (G. aquatica Wahlb.). Linné Sk. 398 (1751). Fries Ordb. 28 (c. 1870).
(1) -ÖRT. (†) = FLÄJE 1. Lilja SkFl. 14 (1838).

 

Spalt F 970 band 8, 1925

Webbansvarig