Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLÄGG fläg4, r. l. m.; best. -en; pl. (föga br.) -ar.
Etymologi
[jfr d. flæg, eng. flag, ävensom FLÄCK, sbst.2; möjl. sammanhängande med FLAGA, sbst.1, FLAK, sbst.1, o. FLÄKA (bladen hos ifrågavarande växter kunna sägas påminna om ngt som uppfläkts längs sin midtlinje o. utvikts åt båda sidor); jfr äv. FLÄJE]
(bygdemålsfärgat i södra Sv.) namn på vissa växter med långa, plattbreda blad.
1) Acorus Calamus Lin., kalmus, o. Iris pseudacorus Lin., svärdslilja; jfr FLÄJE 1. Linné Sk. 365 (1751). Fries Ordb. (c. 1870). NF 1: 102 (1875).
2) (föga br.) Sparganium simplex Huds., igelknopp. SvT 1852, nr 185, s. 3.

 

Spalt F 970 band 8, 1925

Webbansvarig