Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLÄCK, sbst.4, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[sammanhängande med FLÄKT, sbst.2]
(†) båge l. ”grind” l. ”mejhand” å lie (avsedd att samla säden, då den mejas). Åkermannen mäjade här (i Östergötland) sit korn med fläck på lian … Fläcken bestod af en Båge, med et tunt kläde innom, hvilket lade axen helt jämt, och icke utslog kornen. Linné Sk. 428 (1751).

 

Spalt F 964 band 8, 1925

Webbansvarig