Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLY fly4, sbst.3, n.; best. -et, äv. (i sht ss. senare led i ssgr) -t; pl. -n ((†) = Linné, SvLitTidn. 1815, sp. 147 (: Gaddfly)); pl. best. -na l. -en.
Etymologi
[jfr nor. fly(e), flyge, isl. býflygi, bin; trol. koll. till FLUGA]
1) (föga br.) vingad insekt; särsk. om vissa fjärilar tillhörande gruppen Noctuæ Lin. (nattflyn); i sht o. urspr. i ssgr. Så största fjäril som det minsta fly, / Gått trött ur dansarnes hvimmel. Snoilsky 1: 93 (1869). Det blåhöfdade flyet. Rebau NatH 1: 618 (1879). Skogens många fiender bland steklar, borrar och flyn. NDA 1915, nr 168, s. 6. Cronstedt Gosse 37 (1924). — jfr BLOM-, GADD-, GRÄS-, KÅL-, NATT-, SLÖKORN-, SMÅ-, STINK-, SÄDES-, ÄRT-FLY m. fl.
2) (†) i pl., om insekter tillhörande ordningen Neuroptera Lin., nät- l. florvingar. Linné SystNat. 62 (1748). Brander NatH 19 (1785).

 

Spalt F 897 band 8, 1925

Webbansvarig