Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLORETT flωrät4 l. flo- l. flå-, sbst.2, n. ((†) r. l. m. PH 9: 689 (1771); m. Weste, Meurman (1846)); best. (föga br.) -et; pl. (föga br., om olika slags tyg) -er (Weste (1807), Meurman (1846)).
Ordformer
(florett 1637 (: florettenbandh) osv. -et 1640 (: floretenbandh) 1857 (: floretsilke). -ets 1815. -ette 1779 (: florette band). flöret 1640 (: Flöreten trip))
Etymologi
[liksom d. floret av t. floret(t), n., latiniserad form för ä. flöret, av fr. fleuret, m., om bästa sorten ylle, bomull l. garn, ett slags lätt, vitt tyg, garn (band, vävnad) av avfallssilke; urspr. samma ord som FLORETT, sbst.1]
1) (numera knappast br. utom i ssgr) handel. avfallssilke, flocksilke, florettsilke, schappsilke; äv. om tyg av avfallssilke. ASScF 18: 498 (i handl. fr. 1642). Utskått, knutar, små ändar och affall vid silkets redning och hantering .. användes til florett och halfsiden. Rothof Hush. 433 (1762). Spunnen Florett. PH 9: 689 (1771). Ekbohrn (1904).
2) (förr) ett slags ovalkat, blommigt ylletyg. Heinrich (1814). Synnerberg (1815). WoJ (1891).
Ssgr (till 1; i sht handel.): A: FLORETT-BAND. (floret(t)s- 17331748; floret(t)en- 16371779) (numera knappast br.) benämning på olika slag av enklare band tillvärkade av florettsilke (tillsammans med bomull l. lin); jfr FRISOLETT-BAND, PADU-BAND. OxBr. 11: 690 (1637). Almström Handelsv. 495 (1845).
-DAMAST~20, äv. ~02. (förr) ett slags damastartat, glänsande engelskt ylletyg. Floret-eller Spegeldamast. Almström Handelsv. 474 (1845).
-FRANS. (florets- 16671739) (förr) OrdnSiötull. 1667, s. C 3 a.
-GALON. (förr) OxBr. 11: 740 (1640).
-GARN. (föga br.) jfr -SILKE. SFS 1847, nr 20, s. 11.
-REM. (floretz- 1667) (förr) OxBr. 11: 736 (1640).
-SILKE. silkesavfall (som kardas o. spinnes till tråd); av silkesavfall spunnet garn; avfallssilke, flocksilke. OxBr. 11: 806 (1645). Man bör .. laga, at silket i rättan tid blir utspunnit; ty eljest lider man mycket, och får allenast Floret silke. Trozelius Rosensten 189 (1752). (Om fjärilen får bana sig väg ut gm kokongen, duger silket) endast såsom florettsilke att karda till vadd eller att spinna liksom ull och bomull. Åkerman KemTechn. 2: 550 (1832). Hvad som .. skulle förhöja broderiet vore: att taga briljantgarn till de hvita konturerna och floretsilke till de majsgula. JournD 1857, s. 168.
-SNÖRE. (floretten- 16371667) (förr) OxBr. 11: 711 (1637).
-SPINNERI. 2UB 8: 218 (1900).
-SPÅNAD. spinnande av florettsilke; spunnet florettsilke. För Florett-Spånad finne Vi i nåder för godt, at åter bestå de .. indragne Præmier. PH 9: 689 (1771).
-TRIPP. (floret(t)en- 16371667) (förr) ett slags av florettsilke tillvärkad schagg. OxBr. 11: 692 (1637).
B (†): FLORETTEN-BAND, -SNÖRE, -TRIPP, se A.
C (†): FLORETTS-BAND, -FRANS, -REM, se A.

 

Spalt F 854 band 8, 1925

Webbansvarig