Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLITS, sbst.2, r. l. m.?; pl. -er l. -ar.
Ordformer
(fli(j)tz 1590 (: Flitzbågar)1753 (: Flitz båga). pflitz 1711 (: pflitzbogar). flitze 1682. flitzor, pl. 1703)
Etymologi
[av mnt. flitze, t. flitz, ä. t. flitsch(e), av fr. flèche, pil]
(†) pil; äv. elliptiskt för FLITS-BÅGE. Ty the haffua iw brukat .. både i krijgh, så wäl som til at skiuta Foglar och Diwr, Bogar, Pilar och flitzer. Petreius Beskr. 1: 111 (1614). Jag (dvs. Astrild) vijd min flijtz och pijl ehr heeligt loffva töör, / At … Lagerlöf Vitt. 20 (1682). Folcken af Crotona äro behändige at skiuta med Flitz. Ehrenadler Tel. 393 (1723).
Ssg: FLITS-BÅGE. [av t. flitzbogen] (†) pilbåge. HSH 38: 68 (1590). Savolax (vapen), (s)om är en spänd eller uppdragen gul Flitsbåge med pålagd silfverskäkta uti. Spak Fan. 35 (i handl. fr. 1686). ÅgerupArk. Bouppt. 1753.

 

Spalt F 820 band 8, 1925

Webbansvarig