Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLIMMER flim4er, n.; best. flimret.
Etymologi
[liksom d. flimmer av t. flimmer, till flimmern (se FLIMRA)]
1) motsv. FLIMRA 1: dallrande sken; flimrande. Hvila synnerverna efter så mycket flimmer och skimmer. Atterbom Minn. 445 (1818). Flimmer för ögonen. Tholander Ordl. (c. 1860). Wretlind Läk. 9—10: 128 (1901). jfr SOL-FLIMMER.
2) (i fackspr.) motsv. FLIMRA 3; i ssgr: dallrande. jfr CILIE-FLIMMER.
3) (i fackspr.) elliptiskt i ssgr: flimmerhårs-, cilie-, ciliar-.
Ssgr: (3) FLIMMER-CELL. (i fackspr.) cell med flimmerhår. Tholander Ordl. (c. 1860). Thorell Zool. 1: 20 (1860).
(2) -CILIE. (i fackspr.) flimmerhår. Lovén ÅrsbVetA 18451849, s. 301, 354. Lilljeborg Fisk. 3: 759 (1891).
(3) -EPITEL. (i fackspr.) epitel med flimmerceller. Thorell Zool. 1: 20 (1860).
(1) -FOTOMETER. fys. sammanfattande benämning på fotometrar vid vilkas användning det under vissa förutsättningar uppstår ett flimrande för ögat. 2NF 8: 1010 (1907).
(2) -HÅR. (i fackspr.) cilie (se d. o. 3). Lovén ÅrsbVetA 18451849, s. 508. 2NF 8: 521 (1907).
(2, 3) -RÖRELSE. (i fackspr.) cilierörelse, ciliarrörelse. Lovén ÅrsbVetA 18451849, s. 495.

 

Spalt F 803 band 8, 1925

Webbansvarig