Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLERSTÄDES fle3r~stä2des, äv. FLERESTÄDES fle3re~, numera sällan FLERASTÄDES fle3ra~, vard. ofta FLER(E)STANS fle3r(e)~stan2s l. stundom FLER(E)STÄNS ~stän2s, adv. Anm. Former med fler- uttalas äv. 4~10 resp. 4~1.
Ordformer
(fler- Dalin (1851) osv. fle(e)re- GR 3: 325 (1526) osv. flera- Rudbeck Atl. 3: 510 (1698), Ydun 1870, s. 65. flerom(-) GR 4: 84 (1527), Därs. 7: 530 (1531). -städes (-stedis) GR 7: 530 (1531: fleromstedis), AOxenstierna 2: 683 (1624) osv. (-)städs (-städ(t)z, -sted(t)z) GR 4: 42 (1527), NorrlS 79 (c. 1770). -stadz GR 3: 325 (1526), Därs. 12: 189 (1539). (-)stans HSH 9: 140 (c. 1750: flere stans))
1) (numera föga br.) till FLERE I 1: på flera ställen (än det l. de nämnda l. antydda). Att de Danske där och icke fleerestädes i Sverige sin laglige handell drifue måge. AOxenstierna 2: 683 (1624). Det (förefaller) som om friherre P. skulle ha blifvit ”missförstådd” flerstädes än i Falun. NDA 1914, nr 123, s. 1.
2) till FLERE I 3: på flera (åtskilliga, icke så få o. d.) ställen, här o. där, här o. var; i slutet av uppräkning o. d.: på åtskilliga andra ställen (jfr FLERE I 2). GR 3: 325 (1526). Som j Wadzstena, Skenninge, Westerårs, Husaby, och flerestedz skeedt är. OPetri Clost. E 1 b (1528). Flerstädes i dessa skrifter framlägger han .. sin religiösa trosbekännelse. Wisén i 3SAH 4: 361 (1889).

 

Spalt F 794 band 8, 1925

Webbansvarig