Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLERAHANDA fle3ra~han2da, l. FLEREHANDA fle3re~, adj. oböjl.
Ordformer
(flera- SvLittFT 1833, sp. 25, osv. fiere- Hof Skrifs. 19 (1753) osv. fler- Stiernhielm, Tegnér (WB) 7: 197 (1835))
Etymologi
[eg. gen. pl. av FLERE I 3 o. HAND]
av flera (olika) slag, flera slags; flera olika; av åtskilliga slag, åtskillig. Claret, Hypocras: och flerhanda lystlige drycker. Stiernhielm Herc. 215 (1658, 1668); jfr FLERE I 2. Medlidandet öfver Ludvig 16:de yttrar sig på flerehanda sätt. DA 1793, nr 23, s. 1. Hon sökte genom flerehanda nådebevisningar öka antalet af sina anhängare. Fryxell Ber. 10: 189 (1842).

 

Spalt F 793 band 8, 1925

Webbansvarig