Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FLAMSK flam4sk, stundom FLAMISK fla4misk l. FLÄMISK flä4misk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(flamsk c. 1529 osv. flamask 1563. flamesk 15931650. flamisk 15471911. flamich 1678. flammesk 1550 (: Flammest, n. sg.)1709. flammisk 1817. flämsk 17341905. flämisk 16801901. flams 1788. vlamsk? 1658 (: vlamskjorta). — neutr. sing. utan ändelse 1563 (: Flamask garnn)1783 (: Ett .. flamsk Dito, dvs. sängtäcke). — ss. substantiverat n. flamskt 1552 osv. flämskt 1765. flamsk 1658 osv. flamask 1563. flamesk 1589. flamisk 1678. flammask 1563. flammesk 16371750. flammesch 1630. flämsk c. 17601805. Anm. I bet. 1 b förekommer numera bl. formen flamsk, i bet. 2 b bl. formerna flamskt o. flamsk)
Etymologi
[fsv. flamsker, flämsker; jfr ä. d. flamsk, ss. substantiverat n. äv. flams, d. flamsk, isl. flæmskr; av mnt. vlamesch; jfr mnl. vlaemsch, vleemsch, vlemesch, vlems, holl. vlaamsch. Formerna utan t i n. sg. (ss. adj. l. substantiverat) äro en direkt motsvarighet till samma form i nt. o. holl. Formen flams kan tyda på direkt lån från holl., där ordet har detta uttal]
1) som tillhör l. har avseende på l. härstammar från Flandern, flamländsk. Flamska språket, flamländska. GR 18: 697 (1547). 200000 Flämiska Gyllen. Isogæus Segersk. 225 (c. 1700). Flamske målaren Frans Snyders. SD(L) 1897, nr 444 B, s. 1. De flamska provinserna (av Belgien). PT 1904, nr 217 A, s. 2. — särsk.
a) (förr) textil. i uttr. flamskt lärft, ett slags urspr. från Flandern härstammande, tätt vävt, (oblekt) lärft. Flamskt Lärft .. kallas ett ryskt mest oblekt lärft, af lin allena väfvet. Synnerberg (1815). SPF 1817, s. 71.
b) textil. om vävnad o. d.: utförd enl. en urspr. från Flandern införd metod (se nedan under 2 b). Täkenn aff flamsk weffh. Fatab. 1907, s. 82 (c. 1529). Flamske tapeter. BrölBesv. 285 (c. 1670). 1. dussin gulmålade Stolar med flämskt öfverdrag. BoupptVäxiö 1782. Flamsk agedyna (dvs. åkdyna). Coyet Allmogesl. 7 (1923).
2) i substantivisk anv.
a) (numera bl. ngn gg arkaiserande) i pl. best., föregånget av best. art.: flamländarna. Brask Pufendorf Hist. 192 (1680).
b) [jfr motsv. anv. i ä. d.] textil. i sg. obest.: tyg från Flandern; äv., i utvidgad anv., om tyg som är vävt på flamskt sätt, oberoende av produktionsorten; numera bl. om ett slags gobelängvävnad med figurframställningar som utföres med vertikal varp; äv., koll. l. sammanfattande l. mera abstrakt, om ifrågavarande vävnadssätt. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 46. Aflyses thet silke och flamesk, som uthi theres gästebudzhus nu allment brukes. Stiernman Riksd. Bih. 240 (1589). En (dyna) i flamsk. Fatab. 1911, s. 70. Flamskt har .. vävts i stor myckenhet inom .. (Bara härads) alla socknar. Coyet Allmogesl. 12 (1923).
Ssgr (i allm. till 1 b o. 2 b): (1 a) FLAMSK-SKJORTA. (†) skjorta av kambrik? CEkeblad (1658) hos Ekeblad Bref 2: 427.
(1) -SPRÅKIG. (Belgien är) Deladt i en fransktalande och en flamskspråkig del. 2NF 34: Suppl. 519 (1922).
-VÄV.
2) (upprättstående) vävstol inrättad för vävande av flamskvävnad. Coyet Allmogesl. 12 (1923).
-VÄVARE. MeddSlöjdf. 1886, s. 22 (1551).
-VÄVNAD. abstr. o. konkret. KultHFörenKonstslöjdutst. 1897, s. 11.

 

Spalt F 758 band 8, 1924

Webbansvarig