Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FJORTONDE fjω3rtonde2, räkn.
Ordformer
(fjor- (fior-, fijor-) 1528 osv. fiör- 1564. -tonde 1528 osv. -tendhe c. 1564; -tenne 1620)
Etymologi
[fsv. fiortande, fiughurtande, motsv. d. fjortende, isl. fjórtándi, fjogrtándi osv.; avledn. av FJORTON]
ordningstal till FJORTON; i skrift ofta tecknat 14:de, stundom XIV:de, vid dateringar o. vid angivande av regenters ordningsnummer äv. 14 resp. XIV. Det fjortonde århundradet. På fjortonde dagen därefter. Den fjortonde (14) april. Erik den fjortonde (vanl. skrivet Erik XIV). Var fjortonde dag 0 300 2 (äv. skrivet var fjortondedag), varannan vecka. OPetri Clost. E 2 a (1528). Tå hon war på fijortonde åhr. Messenius Christm. 255 (c. 1616). Vi hafva i dag den fjortonde. Nordforss (1805).
Ssg: FJORTONDE- l. FJORTON-DEL. En Fjortondedel af dem som dö ibland människor, dö af kåppor. Tessin Bref 2: 192 (1754).

 

Spalt F 665 band 8, 1924

Webbansvarig