Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FILTRERA fil1tre4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade ((†) imper. filtrer Franckenius). vbalsbst. -ANDE, -ING, -ATION (i fackspr., Grönberger Hvitbet. 23 (1872)); jfr FILTRAT.
Ordformer
(filterera 17551874)
Etymologi
[jfr d. filtrere, t. filtrieren, efter fr. filtrer, till filtre (se FILTER)]
1) motsv. FILTER 1.
a) rena (en vätska l. en gas) gm att låta den passera gm ett filter, sila; äv. (i fackspr., föga br.), abs., om filter: släppa igenom en vätska o. d.; äv. (i sht ss. vbalsbst. l. i pass.) oeg., i fråga om likartad rening som sker på naturlig väg. Filtrerat vatten. Naturlig filtrering av rägnvatten genom jordlager. Franckenius CollPhilos. C 2 b (1651). Ett silpapper, som trögt filtrerar. Berzelius Kemi 3: 336 (1818). I det lilla korta glasröret ligger en bomullstapp, genom hvilken man filtrerat luft. UVTF 2: 20 (1872). jfr BORT-FILTRERA m. fl., ävensom KOL-FILTRERING m. fl., ävensom O-FILTRERAD m. fl.
b) (i fackspr., föga br.) intr.: passera l. sippra (gm ett filter). Många vätskor filtrera långsamt. Ahlberg FarmT 34 (1899). 2NF 17: 58 (1912).
2) med. motsv. FILTER 2: avskilja vissa strålar från (radiumstrålning). 2NF 22: 881 (1915). jfr BORT-FILTRERA.
Särsk. förb. (till 1 a o. 2): FILTRERA BORT010 4. gm filtrering l. användande av filter avlägsna (ngt). Löwegren Hippokr. 2: 346 (1910). jfr BORTFILTRERA.
Ssgr (till 1 a): A: FILTRER-APPARAT. Almström Tekn. 1: 694 (1844).
-BASSÄNG. bassäng med sandfilter för renande av vatten. —
-BÄDD. sandbädd varigm man filtrerar vatten. TT 1883, s. 70.
-DUK. stycke tyg användt ss. filter, silduk. Wikforss 1: 546 (1804).
-HASTIGHET~200 l. ~102. hastighet varmed filtrering försiggår (i en filtrerbassäng o. d.). Palmberg Hels. 633 (1889).
-HATT. (förr) = -KORG. Dalin (1851). Ahlman (1872).
-KOL. kol (träkol, benkol) som användes till att filtrera med. Ekenberg (o. Landin) (1889).
-KORG. (förr) ett slags trattformig korg av fjäderpännor som vid filtrering gm tratt sattes mellan filtret o. tratten. Rothof Hush. 373 (1762). Ahlman (1872).
-MASKIN. (†) filtrerapparat. EconA 1807, mars s. 149. Almström Tekn. 1: 111 (1844).
-PAPPER. (olimmat, av i det närmaste ren cellulosa bestående) papper som begagnas till att filtrera med. VetAH 1747, s. 301. (Grycksbo bruks) oöfverträffliga filtrerpapper har genom Berzelius blifvit verldsbekant. TT 1872, s. 225.
-PRESS. vid fabriksmässig filtrering (av sockersaft, olja, m. m.) använd komplicerad apparat med stor filtrerhastighet (som delvis erhålles gm användning av tryck). JernkA 1885, s. 55. 2NF 26: 220 (1917).
-STEN. porös sten l. stenart (i sht sandsten) som användes till att filtrera med. Linné Stenr. 20 (c. 1747). Ekbohrn (1904).
B: FILTRERINGS-APPARAT. SFS 1893, nr 101, s. 2.
-BASSÄNG. UB 1: 383 (1873).
-HASTIGHET. Ahlberg FarmT 35 (1899).
Avledn.: FILTRERBAR, adj. till 1 a: möjlig att filtrera. Almquist Häls. 119 (1894).

 

Spalt F 548 band 8, 1924

Webbansvarig