Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FILS, sbst2, r. l. m.
Ordformer
(filts c. 1755. fils(s) 1592c. 1755)
Etymologi
[vbalsbst. till FILSA]
(†) skrapa, tillrättavisning, näpst. Dhe som .. hafue försumett för att presentere H. K. M:tt samme Köpe-Ordningh, hafwe och bekommit tilbörlig fils. Loenbom Uppl. 3: 16 (1592). Cantzleren gaf en stark fils åt Secretario, att han iche bättre spijtzer sin penna. RP 8: 240 (1640). Schultze Ordb. 954 (c. 1755).

 

Spalt F 544 band 8, 1924

Webbansvarig