Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FILOSELL, r. l. f. l. m.?; best. -en; numera bl. i ssg FILOSELL- fil1osäl3~ l. fi1-, l. -ås-, ngn gg -ωs-
Ordformer
(filosell 1834 osv. file- 16671739. fille- 1687. felo- 1857. wile- 1636. -selle 1857. -s(z)el 16871864 (: filoselsilke))
Etymologi
[av fr. filoselle, ytterst av lat. folliculus, påse, boll, hylsa (se FOLLIKEL), till follis, lädersäck, pänningpung, blåsbälg (jfr BALL, BOLL, FALLOS m. fl.)]
(†; jfr dock ssgn)
1) koll.: silkesmaskkokonger vilkas larver icke blivit dödade, utan ss. fjärilar genombitit sitt hölje. Wikström ÅrsbVetA 1834, s. 253.
2) garn beredt av silkesavfall (genombitna kokonger), florettsilke, filosellsilke; äv.: vävnad av dylikt silke. Wilesell Widh helom Styckiom. ÅthskSthmStadzOrd. D 4 b (1636). Filesell 1. Aln. OrdnSiötull. 1667, s. C 2 a. NJournD 1857, s. 151.
Ssg (till 1 o. 2): FILOSELL-SILKE. (i sht i fackspr., fullt br.) florettsilke. Dahlbom Insekt. 175 (1837). 2NF 25: 364 (1916).

 

Spalt F 540 band 8, 1924

Webbansvarig