Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FILOKER filω4ker, pl.
Etymologi
[sv. dial. (Uppl., Hälsingl., Dalarna, Finl.) filoker, varjehanda tillhörigheter; jfr nor. dial. filotur, småsaker]
(numera sht i Finl., starkt bygdemålsfärgat) effekter, bagage, ”grejor”. Låt oss snoka öfver allt — fram med filokerna! Börjesson E14 144 (1846). Procopé Insp. 38 (1915). jfr Bergroth FinlSv. 323 (1917).

 

Spalt F 538 band 8, 1924

Webbansvarig