Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FILMA fil3ma2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE; jfr FILMERI, FILMÖS (se under avledn.).
Etymologi
[till FILM 2; jfr d. filme]
1) göra en kinematografisk upptagning av (ngt), fotografera (ngt) med kinematografkamera. En representant för en biografteater hade infunnit sig för att filma festligheterna. (Det har) förekommit, att de närmaste efterlevande känt sig obehagligt berörda av att deras sorgetåg filmats för allmänt beskådande vid biografföreställningar. Filmbladet 1915, s. 222.
2) inspela (ngt) på film, göra en filminspelning av (ngt), framställa ett filmskådespel av (ngt). Filmningen av skådespelet hade pågått hela sommaren. Alla scenerna, bilderna voro filmade i Norge; jfr 1. Hur oändligt dumt det talet är, att ett litterärt verk nödvändigtvis måste lida av att filmas. Biografen 1913, nr 6, s. 5.
3) (ngt vard.) uppträda ss. rollinnehavare vid inspelning av filmskådespel, ”spela film”. En skådespelare som filmar och försummar sin teater. Fädernesl. 1911, nr 99, s. 2. Filmjourn. 1923, s. 223.
Särsk. förb.: FILMA IN10 4. till 2: inspela (ett filmskådespel). Biografbolagets egna stycken, som filmats in dels på ateliern på Lidingön, dels (osv.). Biografen 1913, nr 6, s. 12. jfr INFILMA.
Avledn.: FILMERI, n. (vard., numera föga br.)
1) filmkonst, filmindustri; jfr FILMA 1 o. 2. Det inhemska tyska filmeriet har .. gjort avsevärda framsteg. Filmbladet 1915, s. 174.
2) till 3. Med ”filmeriet” förstöra .. (skådespelarna) sin verkliga existens: verksamheten på teatern. Fädernesl. 1911, nr 99, s. 2.
FILMÖS, f. (föga br.) till 3: filmskådespelerska. Filmen II. 22: 2 (1919).

 

Spalt F 538 band 8, 1924

Webbansvarig