Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FILÉ file4, sbst.1, r. l. m.; best. -n l. -en; pl. -er; äv. (i bet. 13) FILETT filät4, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(filet 17521910. filé 1889 osv. filett (i bet. 13) 1752 (: filetter, pl.)1920)
Etymologi
[av fr. filet, fin tråd, diminutivum till fil (se FIL, sbst.1); jfr FILÉ, sbst.2]
1) (†) å listvärk: liten platt list som tjänar att skilja större o. mera utskjutande lister från varandra. König Mec. 66, 82 (1752).
2) av en linje o. d. l. ett system av linjer o. d. bestående utsmyckning av ngt; numera i sht bokb. om dylik utsmyckning å bokband; särsk. om (ett system av) guldlist(er); äv. boktr. om linje l. ett system av linjer o. d. tjänande att beteckna avslutningen av ett kapitel l. en bok o. d. Holmberg 1: 864 (1795). Dalin (1851). WoJ (1891).
3) bokb. o. boktr. värktyg för anbringande av filéer (i bet. 2); filéstämpel. Wikforss 1: 546 (1804). Dalin (1851). 2NF (1907).
4) i sht kok. o. slakt. (långt o. smalt) benfritt köttparti (äv. av fisk); särsk. om vart särskilt av de långsmala köttpartier som ligga utmed ryggraden på vissa slaktdjur; vanl. bl. om de båda som ligga innanför bakre delen av ryggraden. Sjöberg Singstock 63 (1832). Sturzen-Becker 1: 184 (1861). (Svin)Filén stekes hel l. i små kotletter. HemKokb. 420 (1915). 2NF (1907). — jfr FISK-, INNER-, OX-, SVIN-, YTTER-FILÉ.
Ssg (jfr 3): FILÉ- l. FILETT-STÄMPEL. Holmberg 1: 864 (1795). Östergren (1920).

 

Spalt F 530 band 8, 1924

Webbansvarig