Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FILANTROPISK fil1antrå4pisk l. fi-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr d. filantropisk, t. philanthropisch]
1) människovänlig, humanitär; numera i sht: som avser l. beror på osv. välgörenhet (filantropi). Oegennyttig, filantropisk värksamhet. Filantropiska stiftelser, om olika, vanl. på enskilt initiativ tillkomna välgörenhetsinrättningar, ss. sjuk- o. ålderdomshem m. m. SvLitTidn. 1821, Bih. sp. 21. Det största offer i pekuniärt hänseende, som någon nation i filantropisk afsigt sig ålagt. Geijer I. 1: 267 (1845). 2NF (1907).
2) (förr) pedag. om skola: som bygger på de humanitära grundsatserna i det basedowska uppfostringssystemet. Det Philantropiska Institutet i Dessau. Broocman TyUnd. 2: 36 (1808). LärovKomBet. 1884—85, III. 1: 13.

 

Spalt F 529 band 8, 1924

Webbansvarig