Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FIL fi4l, sbst.3, n. (Kalm Resa 2: 5 (1756) osv.), äv. r. (m. Möller (1790), Hahnsson (1888)); best. -et, ss. r. -en, äv. -n.
Ordformer
(fihl 1772 (: Fihl-Skålar); se för övr. under FILBUNKE)
Etymologi
[sv. dial. (Värml., Dalarna, Norrl., Finl.) fil; av ovisst urspr.; jfr isl. þél, n., löpnad mjölk]
(bygdemålsfärgat)
1) grädde; numera bl. ngn gg om grädde på tätmjölk. (Sv.) Fil på Miölken, (t.) der Milch-Rahm. Lind (1738). Jag berättade för de Ängelska qvinfolken, huru länge vi i Sverige låta mjölken stå, innan vi taga filet af henne. Kalm Resa 2: 5 (1756). Hon .. smorde ögonlocken med fil. Molin ÅdalP 111 (c. 1895).
2) tätmjölk; långmjölk. Till ett stop sur mjölk tages 1/4 stop af den sura (vasslan), smakar som fil, då det blandats. Linné Ungd. 2: 198 (1732). Hvad få vi till middagen? frågade Hanna. Äggröra, fil och plättar. Hertzberg Canth 2: 46 (1886). TurÅ 1913, s. 201.
Ssgr: A: FIL-BUNKE, se d. o. —
(2) -BYTTA. (bygdemålsfärgat) bytta med tätmjölk; äv. om innehållet i en dylik bytta; jfr FILBUNKE 1 o. 2. Nordforss (1805). Har Mårtenssons hund slukat hela er filbytta? Topelius Fält. 5: 207 (1867). FoU 24: 201 (1911).
(1, 2) -MJÖLK. tjocknad sur mjölk (vars grädde bildar ett tjockt ytlager); äv. om dylik mjölk som blandats med söt mjölk l. grädde; stundom: tätmjölk. Serenius (1741). (Landtmannen) fägnade sina gäster med filmjölk. Eurén Kotzebue Orth. 3: 6 (1794). 2NF 18: 729 (1912).
-MJÖLKS-BUNKE. (file- 1869) (föga br.) = FILBUNKE 1. Glas .. 8 st Filemjölksbunkar. Bouppt-Växiö 1869.
B (†): FILE-BUNKE, se FILBUNKE.
-MJÖLKS-BUNKE, se A.
C (†): FILI-BUNKE, se FILBUNKE.

 

Spalt F 525 band 8, 1924

Webbansvarig