Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FIL fi4l, sbst.1, r. (m. Berndtson (1880), Lundell; f. Dalin (1871)); best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(file 17941885)
Etymologi
[av fr. file, till filer, spinna, till fil, tråd, av lat. filum, tråd (jfr DEFILERA, FILÉ, FILIGRAN, PROFIL)]
1) anordning av föremål (i sht av hus, boningsrum, fordon o. d.) så att de bilda en rad; komplex av på detta sätt ordnade föremål, rad, räcka, följd; äv. i fråga om personer; förr mil. om truppformering med smal front o. stort djup, marschkolonn. ReglInf. 1751, s. 450. En glänsande fil af sextio präktiga slädar med frustande hästar. Kullberg Mem. 2: 204 (1835). Storartade filer af praktfullt möblerade rum. IllSv. 1: 135 (1875). Uggla Krigsk. 192 (1880; se under AVMARSCH 4). I äldre bostäder var vanligt, (att) de flesta rummen lågo i fil, det ena innanför det andra. VetAÅrsb. 1913, s. 319. jfr MARSCH-FIL.
2) (†) allmännare l. bildl.: följd; sammanhang, ”tråd”. LvHausswolff (1809) i För hundra år sen 149. Naturligtvis släppte jag villigt filen af konversationen. Wingård Minn. 5: 141 (1847).

 

Spalt F 523 band 8, 1924

Webbansvarig