Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FESTIVITAS fästi4vitas l. fe-, r.
Etymologi
[av lat. festivitas, avledn. till lat. festum, fest; jfr FESTIVITET]
festlig stämning; högtidlighet, glans. Den verkliga festivitas, som genomgår hela pjesen (dvs. Blanches Ett resande teatersällskap). Sylwan SvLit. 366 (1903). En omisskännelig festivitas, en högtidsstämning .. hvilade öfver samhället. Hedenstierna Svenssons 189 (1903). Sylwan (o. Bing) 1: 326 (1910).

 

Spalt F 473 band 8, 1924

Webbansvarig