Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FERNISSA färnis4a l. fær-, sällan 3~20 l. 032, v. -ade ((†) p. pf. fernisst VDAkt. 1677, s. 316). vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(äv. skrivet fär-, förr ngn gg ver-. ferniza 1653)
Etymologi
[jfr ä. d. fernisse, mnt. fernissen; avledn. till FERNISSA, sbst.]
1) till FERNISSA, sbst. 1: överdraga l. bestryka (ngt) med fernissa. Fernissat golv. Fernissa en målning. Så wele wij att Samme Chraen skal .. flittigdt förmåles och wäl färniszes. Johan iii (1588) i HB 2: 223. Miniatursk. 87 (1784).
2) bildl., till FERNISSA, sbst. 2; särsk.: giva ett (blott) yttre (vackert) sken (av ngt); i sht i p. pf. Gratie är visserligen icke den fernissade anständighet, som man förvärfvar sig i Hufvudstadens cerkler. Polyfem IV. 21—22: 7 (1811). Allt som var falskt, fernissadt, uppstyltadt, osundt och onaturligt, .. allt sådant hade i .. (B. E. Malmström) en oförsonlig fiende. Kullberg i SAH 41: 90 (1866). De lätt omarbetade och götiskt fernissade (dikterna) Elden och Herthas barn. (Schück o.) Warburg Huvuddr. 3: 131 (1918).
Särsk. förb. (till 1): FERNISSA OM010 4. fernissa (ngt) en gång till, förnya fernissningen av (ngt). Schulthess (1885). jfr OMFERNISSA.
FERNISSA UPP010 4, äv. OPP4. (i sht vard.) snygga upp (ngt) gm (ny) fernissning. (Han) fernissade opp den gamla kistan. Nyblom Twain 2: 99 (1874). jfr UPPFERNISSA.
FERNISSA ÖVER010 40. stryka över (ngt) med fernissa. jfr ÖVERFERNISSA.
Ssg (till 1): FERNISSNINGS-DAG. [efter fr. vernissage, eg. om den dag före parissalongens öppnande, le jour de vernissage, då de utställande konstnärerna samlades för att fernissa sina tavlor, vilket icke fick ske före juryns domslut] (föga br.) dagen före en konstutställnings öppnande för allmänheten, då den är tillgänglig för särskilt inbjudna, vernissage. På nyåret 1886 anlade .. (Birger) i Paris en stor duk, en skildring af de svenska artisternas frukost på fernissningsdagen. Nordensvan SvK 625 (1892). 2NF 31: 1274 (1921).

 

Spalt F 468 band 8, 1924

Webbansvarig