Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FEMINISTISK -is4tisk, adj.; adv. -T.
1) (föga br.) som ställer kvinnan i främsta planet, för vilken kvinnan utgör medelpunkten, som rör sig l. kretsar om kvinnan o. d.; äv.: kvinnligt vek, förkvinnligad o. d. De feministiska taflorna af min kvinnodyrkande danske vän. Strindberg Inf. 187 (1897). Edelfelts konstnärstemperament var feministiskt. Ahrenberg Män. 3: 145 (1908).
2) till FEMINISM 1. Svassande fraser i rent feministisk anda. DN 1903, nr 11852, s. 3. Nilsson PrimRel. 169 (1911).

 

Spalt F 452 band 8, 1924

Webbansvarig