Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FEMINISERA fe1minise4ra l. fem1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[bildat till FEMININ, adj., l. direkt till lat. femina, efter mönstret av andra v. på -isera, ss. BANALISERA, GERMANISERA m. fl.]
(med klandrande innebörd) förkvinnliga, giva en kvinnlig karaktär l. prägel åt (ngn l. ngt). Den västerländska fantasin (har) århundraden igenom arbetat på att feminisera naturen. Hirn Hearn Exot. 2: 85 (1903). Hela kulturutvecklingen .. håller på att föranleda en förändring af det manliga och det kvinnliga idealet, som, till det yttre åtminstone, ter sig som en feminisering af männen och en maskulinisering af kvinnorna. 2NF 24: 616 (1916).

 

Spalt F 451 band 8, 1924

Webbansvarig