Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FEDERERA fed1ere4ra l. fe1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE; jfr FEDERATION.
Ordformer
(fœ- 1823)
Etymologi
[ytterst av lat. fœderare, förbinda, förena, till fœdus (se FEDERAL)]
(föga br.; jfr dock slutet) förbinda, förena; refl.: förbinda l. förena sig, ingå förbund. Dalin (1871). Federera sig till den nya frihetens försvar. Boëthius Rev. 265 (1887). Om samtliga tradesunionister inom skeppsbyggarindustrien federera sina fackföreningar. Steffen EnglVärldsm. 112 (1898). särsk. (fullt br., i sht polit.) i p. pf. ss. adj.: förenad, förbunden; substantiverat särsk.: medlem av förbundsstat l. statsförbund. De federerade. En fœdererad republik. Palmblad Palæst. 132 (1823). NF 4: 1095 (1881).

 

Spalt F 421 band 8, 1924

Webbansvarig