Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FEDERATION fed1eratʃω4n l. fe1-, äv. -aʃ-, r. (f. Dalin (1851), Lundell); best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. federation, fr. fédération, av lat. fœderatio, vbalsbst. till fœderare (se FEDERERA)]
1) (föga br.; jfr dock a, b) i allm.: förbund, förening. Pfeiffer (1837). Sundén (1885). särsk. (fullt br.) i sg. best.
a) ss. namn på en internationell, i England år 1875 bildad förening för sedlighetens främjande o. bekämpande av prostitutionen. Strindberg Giftas 2: XIII (1886).
b) ss. namn på ett år 1904 bildat internationellt fotbollsförbund. Husén Fotb. 8 (1918).
2) statsförbund; förbundsstat. Dalin (1851). Kjellén Storm. 2: 161 (1905).
Ssgr: (1 a) FEDERATIONS-AVDELNING~020. Östergren (1920). (1 a) —
-DAM. (i sht förr) kvinnlig medlem av federationen l. i allm. av en sedlighetsförening; sedlighetsivrerska. Lundström Jörgenb. 39 (1888). Söderhjelm Tavaststj. 116 (1900). (1 a) —
-KVINNA. (tillf.) jfr -DAM. Ligakvinnor och kanonkvinnor, federationskvinnor och handskekvinnor. Strindberg GötR 184 (1904). (1 b) —
-LAG, n. idrott. fotbollslag som deltager (l. är avsett att deltaga) i federationsmatch. Johansson Fotb. 22 (1913). (1 b) —
-MATCH. idrott. (av fotbollsfederationen till tid o. plats bestämd) tävling mellan två fotbollsfederationen tillhörande förbund; i utvidgad anv. om internationell fotbollstävling i allm. Johansson Fotb. 22 (1913).

 

Spalt F 420 band 8, 1924

Webbansvarig