Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FEDERALIST fed1eralis4t l. fe1-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. federalist, fr. fédéraliste; till FEDERAL]
anhängare l. förfäktare av federalismen; särsk. ss. namn på medlemmar av vissa politiska partier i olika länder o. under olika tider. LittT 1796, s. 165. Federalisternes parti kom (i Nederländerna under Napoleons konsulstid) åter till inflytande. Svedelius Statsk. 4: 283 (1869). 2NF 19: 1220 (1913).

 

Spalt F 420 band 8, 1924

Webbansvarig