Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FASTING fas3tiŋ2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[av FASTA, sbst.2, o. TING. Med avs. på bildning, genus m. m. jfr DISTING]
benämning på en (i ä. tid mycket betydande) marknad som (till år 1903) hölls i Kristinehamn under fastan; äv. om tidpunkten för denna marknad; i sht i sg. best. Om fastingen folgde iagh min Moder .. til Carlstadh, til marcknat. Gyllenius Diar. 17 (c. 1660). Ännu i dag (efter 1903) är .. fastingen en uppmärksammad tidpunkt i april för bergsmannamöten. 2NF (1907). ”Fastingen”, den stora marknaden i Kristinehamn i februari, som också var en fullkomlig järnbörs med bruksriksdag och konferenser också med uppköparna, exportörerna och förläggarna i Göteborg. Wrangel TegnKärlekss. 59 (1916).
Ssgr: FASTINGS-FÄRD. Kanske har söta far vid detta laget redan företagit sin fastingsfärd. Geijer (1811) i MoB 7: 162. —
-MARKNAD. (äv. skrivet o. uttalat ss. två ord) Sahlstedt (1773). Det var Fastings marknad och hela staden var full av bönder och järnpatroner. Fröding ESkr. 2: 35 (1891).

 

Spalt F 362 band 8, 1924

Webbansvarig