Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FASTELIG l. FASTELIGA l. FASTELIGEN, adv.
Ordformer
(-elig 1642. -eliga 1526; -eligæ 1523. -eligen 16021660. fastlige 1539)
Etymologi
[till FAST, adj.1]
(†) fast; orubbligt.
a) till FAST, adj.1 22 d. Ebr. 3: 14 (NT 1526). (Vi skola) fasteligen troo, at wåre synder äre oss förlåtne. ChristOrdn. E 2 b (1602). Kongl: May:tt är fasteligen intentionerat at effterlefwa .. the Roskildske Pacterne. UnderrRättmSkäälRothskFr. 1659, s. R 2 b.
b) till FAST, adj.1 22 e. Huru K: Valdemar .. sik beplictade .. fasteligæ holla for:dha pantsetning vid makth. GR 1: 294 (1523). Att .. omöijeligen wänskapen kunde fasteligen emillan desse twenne Chronor blifwa oprätt hållin. RARP 7: 135 (1660).

 

Spalt F 357 band 8, 1924

Webbansvarig