Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FASTEGODS, n.
Ordformer
(fasta godz 1651. faste- 1718)
Etymologi
[fsv. fasta gods; till FAST, adj.1 9, l. FASTA, sbst.1; jfr FAST, adj.1 9 anm.]
(†) fast egendom. VgFmT II. 8—9: 188 (1651). Af Pactis Antenuptialibus bör .. En ProCent utgifwas, och uti alle slike pactis den egendom, som endera makan förbehålles .., utföras .. till sitt namn och ränta, om det är Fastegods. SweaHofrBref 5/5 1718, s. 2.

 

Spalt F 357 band 8, 1924

Webbansvarig