Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FASCER faʃ4er, sbst. pl. Anm. Ordet förekommer vanl. i den lat. formen fasces.
Etymologi
[av lat. fasces, de romerska liktorernas spöknippen, pl. av fascis, knippa, bunt, möjl. samhörigt med BAST]
benämning på var o. en av de knippor av alm- l. björkspön (med en däri instucken bila) som av de romerska liktorerna buros framför konungarna o. (senare) framför konsuler, diktator m. fl. ämbetsmän o. som utgjorde en symbol av överhetens makt (över liv o. död). Adlerbeth Æn. 163 (1804). Kolmodin Liv. 1: 401 (1831).

 

Spalt F 320 band 8, 1924

Webbansvarig