Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FARHÅGSEN, adj.
Etymologi
[av FARA, sbst., l. FARA, v.1, o. HÅGSEN; jfr med avs. på bildningen TVE-HÅGSEN]
(†) fylld av farhågor, ängslig, orolig. Imillertid visa någre Bönder åtbörder af harm och förtrytelse, hvilket gör Länsmannen farhogsen. Envallsson Slått. 9 (1787).

 

Spalt F 296 band 8, 1924

Webbansvarig